Objectius formatius


  • Aprofundir  en el coneixement de la teoria i els fonaments de les polítiques progressistes

  • Reforçar els coneixements i capacitats personals per a exercir de forma eficaç, responsable, ètica i democràtica el lideratge polític.

  • Actualitzar procediments i recursos per a la gestió política, referents a direcció d’equips humans, desenvolupament de programes, relacions amb la ciutadania, tècniques de comunicació, administració de pressupostos, relacions amb els mitjans de comunicació,

  • Assimilar criteris i procediments per a la preparació de campanyes polítiques: relació amb la ciutadania, transmissió d’informacions i construcció de discursos.

  • Adquirir tècniques de desenvolupament, control i domini personal.

  • Ampliar i reforçar les relacions interpersonals i polítiques per al treball en equip i en xarxa.
Campus d'excel·lència internacional U A B