Calendari del curs

CALENDARI I HORARI DEL CURS

 • 300 hores de classes, viatges acadèmics, intercampus i activitats acadèmiques. 
 • És obligatòria l’assistència com a mínim al 80% de les activitats presencials.

ACTIVITATS PRESENCIALS

1. Horari de les classes i conferències. Setmanes alternes

 • divendres de 16.00 a 20.30 h i de 21.00 a  24.00 h
 • dissabtes de 9.00 a 14.00 h

2. Viatges acadèmics del curs.

 • Brussel·les. Visita de les Institucions Europees.

Es realitza un viatge acadèmic amb tot l'alumnat del Màster. El viatge es realitza en dimecres i dijous, les dates es confirmen a l'inici del curs. L'assistència és obligatòria. 

3. Intercampus

 • Barcelona. Es realitza de forma intensiva durant tres dies (dijous, divendres i dissabte) concentran a l'alumnat de les edicions de Barcelona i Madrid. L'assistència és obligatòria. Està dedicat a l’Expressió i a la Comunicació en la Política. 
 • Madrid. Es realitza de forma intensiva durant tres dies (dijous, divendres i dissabte) concentran a l'alumnat de les edicions de Barcelona i Madrid. L'assistència és obligatòria. Està dedicat a les Polítiques Públiques. 

4. Activitats acadèmiques del curs

Al llarg del curs es realitzen diverses activitats acadèmiques. Aquestes estan programades i es comuniquen a l'alumnat a l'inici de curs.

 • Visites acadèmiques. Parlament de Catalunya, Aeroport del Prat (Barcelona), Televisió de Catalunya, etc.
 • Cinefòrums.
 • Taules rodones. 
 • Conferències i debats.
Campus d'excel·lència internacional U A B