La complexitat de la gestió política a les societats avançades fa imprescindible la corresponent oferta formativa, que ha de ser rigorosa, moderna, exigent y progressista. És necessària la capacitació permanent de les persones que es dediquen a la política.


La dificultat de la gestió dels factors que regeixen els destins de la humanitat com són a gran escala la globalització, els canvis en les estructures socials i econòmiques, l’avenç tecnològic, la protecció del medi ambient, la sostenibilitat de les matèries primeres, la distribució de l’aigua i els aliments, les desigualtats que generen l’actual sistema financer, entre altres, o a escala menor la gestió de les polítiques municipals, fan que la formació política sigui una prioritat


El lideratge i la gestió del nostre sistema democràtic han de regir-se per l'ètica i la moral, per la legalitat vigent, pel bon criteri, per l'eficàcia i pel coneixement de la realitat, i la màxima sintonia amb la societat.


Necessitem responsables polítics cultes, capaces de captar les necessitats de les persones, de comprendre la ciutadania, de dissenyar programes polítics realistes i que s’anticipin al futur, de saber comunicar, administrar assenyadament i d’aconseguir desenvolupament sostenible i justícia social.


Capaços també d’explicar de forma eficaç i suggerent les idees i els projectes, i d’aportar les solucions necessàries per a cada situació.


La Fundació Rafael Campalans, i l'Escola de Formació Política Xavier Soto són corresponsables amb la UAB del Màster en Lideratge per a la Gestió Política, que es realitzarà per 4a edició a partir d’octubre de 2011.


El Màster en Lideratge per a la Gestió Política s’ajusta als criteris acadèmics de la UAB i de l’Espai Europeu d’Educació Superior


Us animem a participar en aquest Màster que neix amb la voluntat de servir a la nostra societat a través de la millora permanent del sistema democràtic.


José Luís Martín Ramos.


Catedràtic d’Història de la UAB


Director Científic del Màster

Campus d'excel·lència internacional U A B