Aparells i materials exposats

El material exhibit ha estat cedit pel Departament de Física de la nostra universitat. Les característiques de les seves propietats les podeu consultar clicant sobre cadascuna de les imatges.

 

   
 

Interferòmetre
de Michelson

Làser

Miralls

Fluorescència
i Fosforescència

Espectròmetre
de prisma

           
           
   

Fibra
òptica

 

Làmpada de
descàrrega

 

LED

 

Bombeta
d'incandescència

 

Holografia

Campus d'excel·lència internacional U A B