Skip to Content
Universitat Aut騨oma de Barcelona

Presentaci贸

L鈥檃ctual context de globalitzaci贸, el creixement de les di脿spores asi脿tiques i africanes i, sobretot, el gaireb茅 total monopoli europeu i americ脿 (Estats Units) de la producci贸 liter脿ria, l鈥檈dici贸 i la cr铆tica, posen en el punt de mira els estudis postcolonials. Un dels aspectes m茅s q眉estionats 茅s, precisament, la import脿ncia que aquests estudis atorguen als or铆gens dels autors. Certament, els processos esmentats relativitzen i complexifiquen la q眉esti贸 de la filiaci贸 nacional d鈥檜na literatura. M茅s que mai, la identificaci贸 autom脿tica de nocions com estat, naci贸, llengua, societat, cultura i producci贸 liter脿ria que sembla legitimar el mapa t茅 molt de fal路l脿cia. Existeix, per tant, una continu茂tat entre el mapa, com a instrument de dominaci贸, i el gest demi煤rgic del cr铆tic postcolonial 鈥渃art貌graf鈥 quan classifica i analitza la producci贸 liter脿ria a partir de criteris geogr脿fics o de conceptes afins com centre i perif猫ria. La literatura, com diu Borges Coelho (vegeu entrevista), no s鈥檃v茅 amb les fronteres. 

La presentaci贸 de les literatures de l鈥橭ce脿 脥ndic que aqu铆 proposem no ignora aquestes q眉estions. Es tracta, per貌, d'oferir una primera aproximaci贸 a un espai literari complex i menys conegut que el caribeny, amb el qual, tanmateix, comparteix una forta pres猫ncia de processos culturals de criollitzaci贸. El referent hist貌ric 茅s una constant en textos que, d鈥檃lguna manera, i malgrat la seva naturalesa liter脿ria, proposen una reconstituci贸 d鈥檜na mem貌ria col路lectiva problem脿tica, violenta, amb m茅s espais d鈥檕mbra que de llum. Ara b茅, pretendre for莽ar el paradigma geogr脿fic fins a fer de l'脥ndic, del sud-oest de l鈥櫭峮dic m茅s concretament, un espai homogeni que s鈥檕fereix a la nostra mirada amb la nitidesa d鈥檜n paisatge ordenat, equivaldria a sucumbir al miratge interpretatiu. Els estudis que presentem aqu铆 tenen en com煤 un mateix punt de partida: examinar i identificar les lluites de dominaci贸 a l鈥檌nterior del camp literari m茅s enll脿 de sistemes explicatius homogene茂tzadors basats en un sol criteri, sigui aquest geogr脿fic, ling眉铆stic o te貌ric evitant, aix铆, la deriva essencialista de la reflexi贸 cr铆tica.

Des de la voluntat de rigor i d'objectivitat, aquesta exposici贸 vol oferir una eina docent i de divulgaci贸, alhora que proposar algunes pistes d鈥檈studi. Si aquestes p脿gines poden orientar els lectors ne貌fits en la seva primera aproximaci贸 a les literatures i cultures de l麓脥ndic i obrir possibles vies de lectura i reflexi贸, hauran complert el seu objectiu.

Mar Garcia

 

Responsables:

Litpost: Mar Garcia, Nazir Can, Romuald Berty

SETEMBRE 2012