Vegetació de la península Ibèrica

 

INTRODUCCIÓ

LA VEGETACIÓ DE LA PENÍNSULA IBÈRICA DINS DE LA VEGETACIÓ MUNDIAL
1. Visió general de la vegetació mundial i de la conca mediterrània
        1.1. Distribució dels climes en el món
        1.2. Els grans biomes mundials
        1.3. Característiques de la vegetació mediterrània
        1.4. La vegetació de la conca mediterrània
        1.5. Història de la vegetació mediterrània

LA VEGETACIÓ DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
2. La vegetació de la península Ibèrica, Balears i Canàries
        2.1. Característiques generals del medi físisc a la península Ibèrica
        2.2. Distribució de la vegetació a la península Ibèrica a les illes Balears i Canàries. Sèries i estatges de vegetació de les diferents regions biogeogràfiques
        2.3. La vegetació a la península Ibèrica. Les principals formacions vegetals formadores de paisatge 
                 [ veure esquema detallat ]
                        - Les formacions primàries (forestals, arbustives i herbàcies)
                        - Les formacions secundàries, de degradació o de substitució (forestals, arbustives i herbàcies)
                        - Vegetació d'indrets especials (sèries edafo-higròfiles)
                        - Acció antròpica (flora agrícola, forestal i ornamental)

3. Paisatges vegetals de la península Ibèrica
        3.1.  La vegetació a les muntanyes (muntanyes eurosiberianes i mediterrànies)
        3..2.  La vegetació a les planes i depressions
        3.3.  La vegetació de les illes Balears
        3.4.  La vegetació de les illes Canàries

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campus d'excel·lència internacional U A B