6. Característiques de la vegetació


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


NIVELLS D'ESTUDI EN LA CIENCIA DE LA VEGETACIÓ
Nivells d'estudi des de l'espècie fins als biomes
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


GEOBOTÀNICA
Definició de Geobotànica i ciències de l'estudi de la vegetació que li són afins
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


NIVELLS D'ESTUDI DE LA VEGETACIÓ

Nivells d'aproximació i estudi de la vegetació, des del concepte d'espècie fins al més generalista dels biomes. Aspectes importants que cal tenir en compte a l'estudiar cadascun dels nivells.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


L'ESPÈCIE VEGETAL
El concepte d'espècie tal com s'utilitza des d'un punt de vista més clàsic. Els vegetals, molt sovint "transgredeixen" aquesta definició clàssica i ens fan més complicada la interpretació dels paisatges vegetals
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


VARIABILITAT DE LES MORFOLOGIES ESPECÍFICQUES
La interpretació morfològica de les espècies que integren els paisatges sovint no arriba a detectar, de forma detallada, les variabilitats genètiques i geogràfiques
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


CONCEPTES DE FLORA I VEGETACIÓ
És important diferenciar el concepte de flora del de vegetació
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Campus d'excel·lència internacional U A B