Copiar i/o Escanejar

1. Dirigir-se a qualsevol de les impressores previstes (podeu veure les ubicacions aquí)

2. A l’arribar a la impressora introduir la targeta UAB en el lector, o identificar-se  manualment amb el NIU i Contrasenya.

    

3. Prémer el botó amb la imatge d’una casa

4. Col·locar l’original en l’alimentador de documents (amb la part a imprimir cap a munt) o en el vidre d’exposició (amb la part a imprimir cap a vall)

5. A partir d’aquí es pot:

 

a. Copiar

b. Escanejar i enviar al correu electrònic

c. Escanejar i desar en un Pen Drive

Campus d'excel·lència internacional U A B