Imprimir

1. Una vegada enviat a imprimir el treball cal dirigir-se a qualsevol de les impressores previstes - podeu veure les ubicacions aquí -. (És important tenir en compte que es poden fer múltiples enviaments, que es podran recollir de manera immediata, que quedaran retinguts en cua durant 24h, i que es podran seleccionar o eliminar des de la impressora, una vegada identificats).

2. A l’arribar a la impressora introduïu la targeta UAB en el lector o introduïu manualment el vostre NIU i contrasenya.

   

3. Escollir el centre de cost o projecte(*) on es carregarà l’import del treball. (En cas que només es tingui un es saltarà aquest pas)

4. Seleccionar els treballs requerits individualment o tots a l’hora

5. Imprimir o cancel·lar els treballs prement el botó corresponent

  • Imprimir + eliminar: Imprimeix els treballs i els esborra del servidor
  • Esborra: Esborra els treballs seleccionats del servidor

 

6. Recollir els treballs

7. Finalitzar sessió, (prement el botó ID marcat a la imatge, la sessió finalitza igualment de manera automàtica als 30 segons d’inactivitat).

 

 

(*) Les dades, NIU, correu electrònic i centre/s de cost, de tot el personal PDI/PAS estan incloses en el sistema. Tot i així, si el sistema no us reconeix, dirigiu-vos a la secretaria del vostre departament o servei o envieu un correu electrònic a serveis.comunitat@uab.cat.

 

Campus d'excel·lència internacional U A B