Imprimir Estudiants

UNA VEGADA DAVANT DE LA IMPRESSORA introduir la targeta UAB en el lector, o introduir manualment el NIU i contrasenya.

                                  

Seleccionar els treballs requerits individualment o tots a l’hora

                                 

6. Imprimir o cancel·lar els treballs prement el botó corresponent

a. Imprimir + eliminar imprimeix els treballs i els esborra del servidor

b. Eliminar esborra els treballs seleccionats del servidor

NOTA: L’import del treball es descomptarà del saldo una vegada s’hagi imprès.

7. Recollir els treball

8. Finalitzar la sessió. (Igualment la sessió finalitzarà de manera automàtica als 30 segons d’inactivitat).

Campus d'excel·lència internacional U A B