A partir del curs 2016/2017, s’inicia un nou sistema d’impressió, còpia i escaneig a la UAB. Aquest sistema, basat en l’autoservei, permet a l’usuari(1) seguir disposant d’un servei d’impressió però afegint algunes millores, com ara l’escaneig de documents o la possibilitat d’imprimir en color.

                (1) Només personal vinculat a la UAB, estudiant, PDI o PAS.

No obstant això hi ha altres alternatives per a imprimir a la UAB: els Centres de Serveis Assistit, a on s’ofereixen serveis com ara enquadernacions o impressió en gran format, entre d’altres, o l'auto-impressió amb moneder, servei exclusiu a les biblioteques.  Aquests serveis estan adreçats a tots els col·lectius, independentment de si estan vinculats a la UAB o no.

Si teniu qualsevol dubte o suggeriment sobre aquest web o sobre la impressió a la UAB, podeu contactar amb nosaltres a serveis.comunitat@uab.cat.

Campus d'excel·lència internacional U A B