Transferència de coneixement. Programa PROECA

L’Observatori de la Tordera va crear el seu propi Programa d’Educació Ambiental, Comunicació i Formació (PROECA) l’any 2004, amb la finalitat de comunicar i divulgar en tots els àmbits socials els resultats obtinguts a partir de les diferents línies de seguiment del projecte:

  • A nivell de la ciutadania, per donar a conèixer els valors del patrimoni socioecològic.

  • A nivell científic, per intercanviar i donar difusió de la metodologia utilitzada en l’anàlisi d’indicadors i de gestió de les dades.

  • A nivell governamental, per adaptar la informació obtinguda i potenciar la seva utilitat en la planificació, la gestió territorial i la presa de decisions.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En l’àmbit de les activitats pedagògiques escolars el PROECA impulsa l’elaboració d’una sèrie de quaderns vinculats a les diferents línies de monitoratge de l’Observatori. Els quaderns s’adapten als diferents nivells educatius (Primària, Secundària i Batxillerat) i incorporen la il·lustració científica com a eina de transferència de coneixement, amb la voluntat de traduir i fer transcendir els resultats obtinguts en l’esfera científica al públic escolar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El PROECA continua oferint una gran diversitat d’activitats d’educació ambiental, comunicació i formació consolidant-se com un programa de referència entre els centres educatius de la conca de la Tordera, amb una gran demanda d’activitats i de presència a nivell de territori.

Campus d'excel·lència internacional U A B