Línies de treball

Les línies de treball que ens proposem seguir són aquestes:

  1. Reflexió sobre el sentit de l’ensenyament de la cultura i les llengües clàssiques a l’educació secundària
  2. Autoformació en pedagogia aplicada a l’ensenyament de les llengües i la cultura clàssica.
  3. Aprofundiment en l’intercanvi d’experiències entre professors de clàssiques de tot el territori.
  4. Estudi de les diverses necessitats materials i organitzatives del professorat de clàssiques.
  5. Aprofundiment en l’aplicació de les TIC a l’aprenentatge de la cultura i les llengües clàssiques.
  6. Aprofundiment en l’ensenyament de les llengües i la cultura clàssica en el nou marc curricular basat en competències.
  7. Reflexió sobre l’estructura dels nous currículums LOE i propostes a l’entorn de les dificultats que se’n deriven per a les nostres matèries, especialment el risc de la desaparició del Grec al batxillerat.
  8. Actuació en favor d’una major i millor visibilitat de l’àrea de clàssiques en els espais públics del Departament d’Educació: Quaderns Virtuals, Fòrum XTECblogs de la XTEC.
  9. Formació del professorat de clàssiques.
Campus d'excel·lència internacional U A B