Activitat

Entre les activitats realitzades fins ara o en curs de realització destaquem:

 1. Enquesta sobre la presència i la situació de les clàssiques a l'ensenyament secundari a Catalunya (any 2009).
 2. Col·laboració en les IV Jornades de Didàctica de les Llengües Clàssiques (any 2010), organitzades pel Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats de Catalunya.
 3. Presentació de l'Equip en les IV Jornades de Didàctica de les Llengües Clàssiques.
 4. Tramesa de cartes a favor d'una revisió de la valoració del Llatí i del Grec en les ponderacions per a les Proves d'Accés a la Universitat del 2012 al Consell Interuniversitari de Catalunya i a diverses facultats.
 5. Participació en la versió catalana de Collatinus, accessible des del servidor de la Consejería de Educación de la Junta d'Extremadura (2009-2010).
 6. Organització dels Tallers de cultura clàssica a Sagunt (09/07/2010). Vegeu-ne la galeria fotogràfica.
 7. Presentació de l'Equip en el VI Fòrum Auriga, al Museu de Badalona, 20 de novembre del 2010.
 8. Coorganització de les V Jornades de Didàctica de les Llengües Clàssiques (any 2011), juntament amb el Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats de Catalunya: accés a fotografies, vídeos, presentacions i documents.
 9. Ús dels recursos digitals a l'aula de clàssiques, curs de formació del professorat a l'ICE de la UAB, març-maig del 2011. Accés a l'aula (Moodle).
 10. Organització de Paideia. I Trobada Internacional de Didàctica dels Estudis Clàssics, conjuntament amb el Departament de Ciències de l'Antiguitat i l'Edat Mitjana de la UAB. Dies 8 i 9 de juliol de 2011.
 11. Les TIC a l'aula de clàssiques, curs de formació del professorat a l'ICE de la UAB, febrer-abril del 2012. Aula virtual (Moodle)
 12. Organització de les VI Jornades de Didàctica de les Llengües Clàssiques (any 2012), juntament amb el Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats de Catalunya: accés a les fotografies.
 13. Edició de Methodos. Revista de didàctica dels estudis clàssics, conjuntament amb el Departament de Ciències de l'Antiguitat i l'Edat Mitjana de la UAB.
 14. Organització de les VII Jornades de Didàctica de les Llengües Clàssiques (any 2013), juntament amb el Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats de Catalunya.
 15. Organització de Paideia. II Trobada Internacional de Didàctica dels Estudis Clàssics, conjuntament amb el Departament de Ciències de l'Antiguitat i l'Edat Mitjana de la UAB. Dies 6 i 7 de setembre de 2013.
 16. Organització de les VIII Jornades de Didàctica de les Llengües Clàssiques (any 2014), juntament amb el Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats de Catalunya.
Campus d'excel·lència internacional U A B