Serveis Multimèdia Institucionals

El Servei de Mitjans AV i Multimèdia del ICE, va néixer amb la fundació de la mateixa universitat seguin una política de modernització del sistema educatiu que, entre altres coses, va crear els ICEs i els va dotar de nous Serveis de Suport i d’Innovació per a la Comunitat Universitària .

El seu objectiu primordial és donar suport a la Recerca, la Docència, i la Comunicació Institucional mitjançant la producció, publicació i difusió de documents Audiovisuals i Multimèdia

És, amb diferència, el més antic, i a més a més, el que segueix desenvolupant un major nombre de produccions Audiovisuals entre els diversos centres que posteriorment s’han anat creant a les facultats i que també es dediquen a la producció AV.

El  Servei de Mitjans AV ha anat creixent en funció de les necessitats que s’havien de cobrir, no només del mateix ICE sinó de tota la universitat; avui es dedica fonamentalment a donar cobertura a les necessitats institucionals del conjunt de la UAB, sota una doble dependència: de l’ICE i, del Centre Media, (per projectes multimedia estratègics i de caire més institucional).