Xarxa d'Instituts Innovadors associats a l'ICE de la UAB

Xarxa d’Instituts innovadors associats a l’ICE de la UAB 

La Xarxa està formada per Instituts (alguns de recent creació) associats a l’ICE de la UAB, per experimentar projectes globals d’atenció a tot l’alumnat, amb implicació institucional, amb aspectes innovadors a nivell organitzatiu i curricular i amb la utilització de les TIC+C i, en concret, de les plataformes cooperatives i d’aprenentatge (en aquest moment el Moodle) amb la coordinació de l'ICE de la UAB.

 

 

 

 

Campus d'excel·lència internacional U A B