Venda de llibres

Distribució

MIDAC Llibres
telèfon: 937 464 110
pedidos@midacllibres.es

Venda a les principals llibreries especialitzades o directament a l'ICE

ICE
telèfon: 935 811 648 / 935 811 550

ge.ice@uab.cat

Campus d'excel·lència internacional U A B