Sol·licitud de certificats d'activitats

Certificats d'activitats de formació del professorat

Els certificats d'aquestes activitats són gratuïts. Ens els podeu sol·licitar per correu electrònic ga.ice@uab.cat.
Envieu-nos una còpia del vostre DNI quan ens envieu el missatge per fer la sol·licitud.

Pagament de la taxa per a l'expedició del certificat acadèmic del CAP:
27,27 euros

Preu vàlid fins el 30 de setembre de 2017. El 50% amb documentació acreditativa de família nombrosa de primera categoria.

Forma de pagament:

Ingrés / transferència bancària a nom de la UAB
Entitat 0182 (BBVA)
Oficina 6035
DC 44
ES31 0182 6035 4402 0162 6148

Certificat acadèmic. Sol·licitud

Envieu junt amb la sol·licitud de certificat fotocòpia del vostre DNI, document acreditatiu de dret a descompte, si escau, i el justificant de pagament corresponent per correu a:

Institut de Ciències de l'Educació de la UAB
Edifici A
08193 Bellaterra ( Cerdanyola del Vallès)
Barcelona

o per correu electrònic a: ga.ice@uab.cat

Campus d'excel·lència internacional U A B