Secretaria

Des de la Secretaria de l'ICE de la UAB intentem utilitzar al màxim les eines que ens facilita la xarxa per tal d'agilitzar al màxim les gestions administratives, al menú de la dreta veureu enllaços a les gestions més comuns, i si us cal desplaçar-vos a les nostres oficines a continuació podeu consultar els horaris, les adreces i com arribar-hi.

 

 


Institut de Ciències de l'Educació
Universitat Autònoma de Barcelona
Plaça Acadèmica - Edifici A
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Accessos al Campus de Bellaterra

Horaris
:
De dilluns a dijous de 9 a 15 h.
Divendres de 9 a 14 h.
Horaris de vacances:
Del 15 de juny al 15 de setembre de 9 a 14 h.
Agost tancat
Els dies 21 i 22 de desembre de 2015 de 9 a 14 h.

Fora d'aquests horaris contacteu amb nosaltres per telèfon o correu electrònic.

Tel. 93 581 17 08 / Fax. 93 581 46 56
ga.ice@uab.cat

 

 

Sant Pau (Barcelona)
Sant Antoni M. Claret, 171 - 08041 Barcelona
Consultar horaris
Plànol de situació
Tel. 93 433 50 50 / Fax. 93 433 50 56
ice.santpau@uab.cat

 

Les nostres polítiques, econòmica i de gestió de dades, quan a les inscripcions a les nostres activitats:

L’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona, en compliment del que preveu la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informa que les vostres dades s’incorporaran a un fitxer creat per aquest institut i seran utilitzades per a la gestió d’activitats formatives. La totalitat de les dades que us demanem són imprescindibles per a la finalitat assenyalada, i la falta de qualsevol d’aquestes faria inviable l’esmentada finalitat. D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, teniu dret a revocar, en qualsevol moment, el consentiment atorgat, i també a exercir, davant la secretaria d’aquest institut, els drets d’accés, de rectificació, de cancel·lació i d’oposició respecte de les vostres dades.
Un cop formalitzada la inscripció l’anul·lació només comportarà devolució de l’import si es produeix per causes imputables a l’ICE de la UAB o entitat organitzadora. També es tindrà dret a la devolució si es justifica oficialment malaltia greu o accident sempre que l’import de la inscripció sigui igual o superior a 30€ i sempre que l’activitat no hagi començat.

Campus d'excel·lència internacional U A B