Reglament

Reglament de l'ICE de la UAB (aprovat per acord del Consell de Govern de 29 de setembre de 2005)

 

Campus d'excel·lència internacional U A B