Qui som i què fem

L'ICE és un institut propi de la Universitat Autònoma de Barcelona, concebut com un espai de trobada entre la universitat i els altres nivells educatius, que desenvolupa la seva tasca en els àmbits de la Formació del Professorat, la Recerca i la Innovació Educativa i el Suport Tècnic a programes i projectes relacionats amb l'ensenyament-aprenentatge.
(Per a més informació podeu consultar el directori, la memòria i els butlletins)

Actualment, les àrees principals d'actuació de l'Institut són:

 • La formació de formadors
 • La formació permanent del professorat d'educació infantil, primària i secundària
 • L'organització de Trobades, Jornades i Congressos
 • La coordinació de projectes de recerca i innovació educativa 
 • El projecte telecol·laboratiu d'atenció a la diversitat ESPURNA
 • La direcció i gestió de Màsters i Postgraus
 • El programa ARGÓ de transició secundària-universitat
 • El projecte socioeducatiu Campus ÍTACA  
 • La Universitat d'Estiu de l'Autònoma
 • Les Aules d'Extensió Universitària per a la Gent Gran de Sant Pau
 • L'edició de llibres i revistes
 • La producció i realització de vídeos i materials multimèdia

En el desenvolupament de les seves tasques, l'ICE col·labora amb diverses associacions entre les quals cal remarcar:

 • El Seminari Permanent de Ciències Naturals
 • L'Associació de Professors Física i Química
 • La Fundació "Estrella Casas i Costa-Manuel Parés i Maicas"
 • La Fundació Leandre Colomer
 • iEARN Pangea
 • L'associació “Aules d’Extensió Universitària per al Temps Lliure”.
Campus d'excel·lència internacional U A B