Quaderns de coeducació

(Els preus d'aquesta llista no duen l'IVA inclòs)


1. L’educació de nois i noies. Recomanacions institucionals i marc legalM. Subirats, A. Tomé
1992, 46 p. 5,10 €
ISBN: 84-7488-956-1


2. Pautes d’observació per a l’anàlisi del sexisme en l’àmbit educatiuM. Subirats, A. Tomé
1992, 52 p. 5,10 €
ISBN: 84-7488-958-8


3. El sexisme i l’androcentrisme en la llengua: anàlisi i propostes de canviE. Lledó
1992, 64 p. 5,10 €
ISBN: 84-7488-961-8


4. L’ensenyament, una professió femenina?M. Rovira, A. Tomé
1993, 128 p. 6,91 €
ISBN: 84-7488-969-3


5. Nenes i nens a l’escola d’altres temps. Materials no sexistes per a primàriaE. Cortada
1993, 102 p. 6,91 €
ISBN: 84-7488-971-5


6. Dotze escriptores i una guia bibliogràficaE. Lledó, M.Otero
1994, 112 p. 6,91 €
ISBN: 84-7488-984-7


7. La coeducació en l’educació físicaM. García, C. Asins
1995, 76 p. 6,91 €
ISBN: 84-7488-990-1


8. Una mirada no sexista a les classes de ciències experimentalsC. Fernández, J. Mirandes, I. Porta, M. Rodríguez, N. Solsona, R. M. Tarín
1995, 112 p. 6,91 €
ISBN: 84-7488-986-3


9. Deu segles de creativitat femenina. Una altra història de l’artB. Porqueres
1995, 104 p. 6,91 €
ISBN: 84-89489-01-7


10. Ciència, tecnologia i coeducació. Recerques i experiències internacionalsM.C. Alemany
1996, 112 p. 6,91 €
ISBN: 84-89489-10-6


11. Ni resignades ni submises. Tècniques de grup per a la socialització assertiva de nenes i noiesM. Lluïsa Fabra
1996, 174 p. 8,11 €
ISBN: 84-89489-17-3


12. Construir l’escola coeducativa. La sensibilització del professoratX. Bonal, A. Tomé
1997, 108 p. 6,91 €
ISBN: 84-89489-23-8


13. Canviar l’escola: la coeducació al pati de jocsX. Bonal
1998, 80 p. 6,91 €
ISBN: 84-89489-30-0


14. Una oportunitat per a la coeducació: les relacions entre famílies i escolesX. Rambla, A. Tomé
1999, 80 p. 6,91 €
ISBN: 84-89489-47-5


15. El tractament de l’agressivitat als centres educatius: proposta d’acció tutorialM. Rovira
2000, 64 p. 5,71 €
ISBN: 84-89489-48-3


16. La coeducació de les identitats masculines a l’educació secundàriaA. Tomé, X. Rambla
2001, 86 p. 7,21 €
ISBN: 84-89489-56-4

Campus d'excel·lència internacional U A B