Publicacions

Mitjançant col·leccions pròpies o en coedició, l'ICE ha desenvolupat des dels seus orígens una política de publicacions adreçada a oferir eines de treball i de reflexió per als professionals de l'educació.
Els llibres i les revistes científiques de l'ICE figuren en el catàleg del Servei de Publicacions de la UAB. A la resta de materials (vídeos, aplicacions digitals, fitxes de docència universitària, butlletí) s'hi pot accedir des d'aquesta pàgina web.

Trobareu més informació en els diversos apartats d'aquesta secció i a la secció Audiovisuals - Servei Multimèdia Institucional (AV-SMI).

Webs Revistes

  

Llibres digitals (material en pdf)

  
    
   
    
   
   
Campus d'excel·lència internacional U A B