Programa Educatiu d'Infància i Família (PEIF)

El Programa Educatiu d’Infància i Família, de l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona, té una llarga i reconeguda experiència en la formació permanent dels professionals del primer cicle d’educació infantil.

Conscients de les necessitats formatives per part d’escoles bressol dependents tant d’administracions locals com de cooperatives, d’escoles i d’empreses del sector, posem al vostre abast el nostre coneixement, que es concreta en el catàleg de serveis que us presentem.


Què oferim

Formació permanent del personal educatiu de les escoles bressol:

 • Elaboració d’un pla de formació específic
 • Assessorament a l’equip educatiu d’un centre
 • Organització de jornades de reflexió i d’intercanvi d’experiències
 • Seminaris d’innovació
 • Coordinació de xarxes
 • Conferències

Formació del personal tècnic i de gestió:

 • Assessorament als responsables de la  gestió de la formació
 • Assessorament i supervisió en l’elaboració de projectes i plantejaments educatius

Activitats formatives per a les famílies:

 • Tallers diversos (massatges, cançons, contes, etc.)
 • Xerrades
 • Grups de reflexió i acompanyament educatiu
 • Organització de serveis familiars


Com ho fem

Teoria/pràctica

Comptem amb un equip de professionals que coneix la vida quotidiana dels centres. La reflexió sobre aquesta pràctica, que incorpora noves perspectives fruit de la recerca, orienta les nostres propostes formatives.

Temàtiques:

Els temes de reflexió tenen en comú la referència educativa a l’etapa d’educació infantil:

 • Desenvolupament dels infants com a persones
 • Pedagogia i organització de l’aprenentatge
 • Els contextos relacionals infantils
 • El rol professional i la comunicació amb les famílies
 • Implicació de les persones que formen part del procés educatiu, etc.

Certificació

La participació en les activitats proposades dóna accés a un certificat, emès pel l’ICE de la UAB, en reconeixement tant de l’assistència com de la transferència a la pràctica.

Duració

El nombre d’hores, la durada de les sessions i el calendari de cada projecte es concretaran en funció de la demanda, de la tipologia de l’activitat, dels objectius, del contingut, del pressupost, de les persones a què vagi dirigida la proposta, etc.


Què aportem

El Programa Educatiu d’Infància i Família de l’ICE de la UAB aporta el valor afegit que suposen més de 20 anys d’experiència, reflexió i publicacions dels nostres equips.

Campus d'excel·lència internacional U A B