Materials digitals per a l'aprenentatge del català

FontdelCat
FondelCat és una aplicació en línia que té com a objectiu facilitar la comprensió del català parlat i escrit a estudiants que coneguin bé una altra llengua romànica.
Comprèn cinc mòduls, cadascun dels quals conté:
- un diàleg entre estudiants
- un document audiovisual de caràcter acadèmic
- un joc informàtic de tema cultural
- exercicis de comprensió oral i escrita i de gramàtica
FontdelCat va ser elaborat amb el suport del Comissionat per a Universitats i Recerca del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa.
Hi podeu entrar clicant aquí

Itineraris Romànics
Itineraris Romànics és una aplicació en línia que té com a objectius fer avinents, d'una manera amena, als alumnes d'Educació Primària i d'ESO els nombrosos vincles lingüístics i culturals que existeixen entre les llengües neollatines o romàniques (entre elles el català) i, com a capacitats d'intercomprensió.
Consta de sis mòduls, tres contes (El gat amb botes, El llarg viatge d’en Tomi, La princesa, el baobab i els cauris) i dos relats (El tresor de l'illa de la Salvació i La veritable i simpàtica història de la pizza Margherita) i una cançó (Veus sense fronteres).
Itineraris Romànics és una de les activitats de promoció i ensenyament de llengües que duu a terme la Unió Llatina.
Hi podeu entrar clicant aquí

 

Campus d'excel·lència internacional U A B