Llibres

Els més sol·licitats

Publicacions de les Jornades d’Innovació en l’etapa d’educació Infantil

Les col·leccions

Venda a les principals llibreries especialitzades

Distribució

1) Col·leccions pròpies:

MIDAC Llibres
telèfon: 937 464 110
midac@retemail.es

2) Llibres en coedició:

Cal adreçar-se a l'editorial corresponent

Campus d'excel·lència internacional U A B