Fitxes Docència Universitària

En el mar del Programa de Suport a la Innovació de la Docència Universitària (PSIDU), l'ICE de la UAB va publicar, entre els anys 1999 i 2002, una col·lecció de 31 fitxes sobre diversos aspectes de la docència universitària.

Les fitxes, vuit per any en quatre lliuraments, estan agrupades en quatre sèries:

Bones pràctiques (de color verd): consells d'utilitat pràctica per a millorar l'efectivitat de les activitats docents.
 Característiques d’una bona docència
 La primera classe d’un curs
 El programa d’una assignatura, qué hauria d’incloure?
 Recull de bibliografia sobre docència universitària
 La Biblioteca, una eina imprescindible per a la docència
 Implantació d’un sistema de gestió de la qualitat als laboratoris docents
 El campus virtual de la UAB
 El treball cooperatiu a la universitat
 La lliçó magistral

Experiències (de color vermell): descripció i valoració d'experiències d'innovació docent.
 Autoaprenentatge a la facultat de veterinaria: El mètode de cas 
 Les pràctiques externes de la diplomatura de relacions laborals
 Una aplicació de les TIC en la millora de la docència
 Projecte d'innovació docent a primer de Geografia 
 La participació dels estudiants en un grup gran 
 Creació d’un suport digital i utilització del campus virtual per a la docència pràctica de l’anatomia de l’aparell locomotor 
 L’ús del campus virtual amb alumnes de primer a l’assignatura de prehistòria I 

Estudis i Recerques (de color groc): resultats d'investigacions sobre docència universitària.
 Com prenen apunts els estudiants 
 L'enquesta del profesorat de la UAB 
 Entorn dels exàmens 
 A propòsit del pla d'estudis a Medicina 
 Atributs de la qualitat de servei de l'ensenyament universitari 

Reflexions (de color blau): síntesi d'opinions influents sobre la docència i la universitat. Tots i totes esteu convidats a participar-hi comunicant les vostres experiències o suggerint qüestions que s'han de tractar. 
 Criteris per al disseny dels plans d’estudi i programes 
 El nou ensenyament secundari
 Tres consells a l’hora d’endegar una innovació
 Conclusions del seminari permanent de docència. Curs 1999-2000 
 Conclusions del seminari permanent de docència. Curs 2000-2001 
 L’aprenentage basat en problemes com a mètode docent 

Campus d'excel·lència internacional U A B