Espais virtuals

Eines i plataformes

  • http://aula3ice.uab.cat Aula Virtual per a les activitats de formació virtuals, semipresencials i de suport a les presencials
  • http://equips3ice.uab.cat Coordinació dels equips de personal formador, Formació de Formadors i coordinació interna de l’ICE
  • http://projectes.uab.cat Programes i Projectes d’innovació, Xarxes de centres, etc.
  • http://recercaice.uab.cat Recerca i experimentació interna de l’ICE (només d’ús intern, en el servidor d’experimentació)
  • http://www.espurna.cat Projecte Espurna amb un servidor dedicat propi
  • Blogs, wikis, gestors de continguts i altres eines web 2.0 de la UAB. Servei de suport i formació als equips de formadors
 

Servei de suport telecol·laboratiu infoice.uab.cat

El projecte infoice.uab.cat, iniciat el curs 2007-2008 com a síntesi de diferents iniciatives anteriors, és un servei transversal, internivells i telecol.laboratiu que dona suport intern a l’ICE, a les activitats de formació, als equips de personal formador , als projectes innovadors i en general a tota la comunitat educativa, en relació a les eines informàtiques d’aprenentatge cooperatiu.

El servei estructura, engloba i millora les plataformes virtuals ja existents anteriorment, alhora que amplia les seves prestacions i potencialitats.

L’ICE disposa en l’actualitat d’un equipament amb prou capacitat, seguretat i flexibilitat que ens permet seguir essent capdavanters i innovadors en l’àmbit TIC+C, en la formació semipresencial i en el projectes telecol.laboratius.

En el document adjunt disposeu de informació complementària