Espai del personal formador

Què són?

• Els “equips” són la clau de volta dels programes de l’ICE de formació permanent del professorat i d’innovació educativa. Estan constuïts per professores i professors en actiu, sovint de diferents nivells educatius, que, mitjançant un procés que combina l’autoformació amb la formació dirigida, estableixen criteris comuns d’actuació i comparteixen estratègies d’intervenció.

• Entre les funcions que realitzen els membres dels Equips cal remarcar la seva intervenció com a formadors en els programes del PFZ, l’anàlisi i l’avaluació de les activitats que s’han dut a terme, l’elaboració de materials, la proposta de noves iniciatives de formació, l’impuls i el desenvolupament d’experiències d’innovació, l’assessorament i la col·laboració en projectes de l’ICE.

• La singularitat dels equips deriva precisament de la seva plurifuncionalitat, encara, que cadascun d'ells conserva, tanmateix, la seva autonomia i dóna preferència a unes tasques o unes altres.

• A més del treball intern de cadascun dels equips, l’ICE convida els seus membres a participar en les diverses activitats que organitza i en programa d’específiques adreçades a aquest col·lectiu.


1.- Activitats transversals de formació de formadors
A més del programa de formacìó interna que desenvolupa cadascun dels equips, l'ICE organitza periòdicament activitats adreçades al conjunt del seu personal formador.

En la darrera d'aquestes activitats de formació, que va tenir lloc el proppassat 5 de Juny, es va abordar el paper de les TIC en la construcció social del coneixement. Podeu accedir al blog de la jornda entrant ahttp://blogs.uab.cat/iceformacio/

2.- Moodles
Podeu accedir als continguts, als fòrums i als recursos dels equips en els quals estigueu registrats en l'adreça http://equipsice.uab.cat

Campus d'excel·lència internacional U A B