Cicles Formatius


Llistat d'activitats del curs 2016-2017 per a professorat d'FP

Per consultar el programa de cada curs i fer-ne la inscripció, heu d'entrar el seu codi al camp corresponent de la pàgina http://xtec.gencat.cat/ca/formacio/formacio-permanent-professorat/cercador-activitats/

Nom de l’activitat

Codi

Hores

Data d'inici

Data final

Horari

Materials i tècniques de caracterització

0007000012

25

22-6-2017

29-6-2017

9-14 h.
Fabricació de productes farmacèutics 0007010012 20 26-6-2017 29-6-2017 15-20 h.
Biotecnologia 0007020012 25 3-7-2017 7-7-2017 9-14 h.
Manteniment industrial 0007030012 20 4-7-2017 7-7-2017 9-14 h.
Producció biotecnològica 0007040012 25 10-7-2017 14-7-2017 9-14 h.
Anàlisi microbiològica aplicada 0007050012 25 10-7-2017 14-7-2017 15-20 h.
ContaSol Nivell I 0007060012 20 3-7-2017 7-7-2017 9.30-13.30 h.
TPVSol per al terminal punt de venda 0007070012 20 3-7-2017 6-7-2017 9-14 h.
Webs, xarxes socials i eines 2.0 0007080012 20 3-7-2017 7-7-2017 15.30-19.30 h.
Tractament digital de la imatge 0007090012 20 3-7-2017 7-7-2017 9.30-13.30 h.
Creació i gestió de botigues online amb PrestaShop 0007100012 25 3-7-2017 7-7-2017 9.30-13.30 h.
Logística d'aprovisionament i d'emmagatzematge 0007110012 20 3-7-2017 7-7-2017 9.30-13.30 h.
Aprenentatge Basat en Projectes (ABP) a l'FP 0007120012 20 10-7-2017 13-7-2017 9-14 h.
Entrenament en habilitats comunicatives 0007130012 20 10-7-2017 14-7-2017 9.30-13.30 h.
Programació treballant per projectes 0007140012 15 6-9-2017 8-9-2017 15.45-19.15h.

 

Les nostres polítiques, econòmica i de gestió de dades, quan a les inscripcions a les nostres activitats:

L’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona, en compliment del que preveu la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informa que les vostres dades s’incorporaran a un fitxer creat per aquest institut i seran utilitzades per a la gestió d’activitats formatives. La totalitat de les dades que us demanem són imprescindibles per a la finalitat assenyalada, i la falta de qualsevol d’aquestes faria inviable l’esmentada finalitat. D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, teniu dret a revocar, en qualsevol moment, el consentiment atorgat, i també a exercir, davant la secretaria d’aquest institut, els drets d’accés, de rectificació, de cancel·lació i d’oposició respecte de les vostres dades.

Un cop formalitzada la inscripció l’anul·lació només comportarà devolució de l’import si es produeix per causes imputables a l’ICE de la UAB o entitat organitzadora. També es tindrà dret a la devolució si es justifica oficialment malaltia greu o accident sempre que l’import de la inscripció sigui igual o superior a 30 € i sempre que l’activitat no hagi començat.

Campus d'excel·lència internacional U A B