Avaluació de la formació

A les instruccions del Pla de Formació del curs 2009-10 es proposa introduir l'avaluació de l'aprofitament de manera generalitzada en les diverses activitats formatives, com a eina per mesurar l'aprenentatge adquirit, alhora que es pretén avançar cap a una major exigència en el compromís d'aplicar a la pràctica docent i a la gestió dels centres el que s'aprèn a les activitats de formació.

Per afrontar ambdós reptes, l'ICE de la UAB, va promoure la creació d'un seminari que ha elaborat un document sobre l'avaluació de l'aprofitament, alhora que porta a terme una recerca que permeti explorar diferents vies per impulsar la trasferència als centres del què es fa a les activitats de fomració. En aquest espai s'hi poden trobar el següents documents:

Avaluació de l'aprofitament
Transferència de l'avaluació en centre (document elaborat pel Departament d'Educació en un grup de treball amb participació de l'ICE)
Blog del Seminari de Transferència de la formació

 

Campus d'excel·lència internacional U A B