Aquest portal presenta les diverses activitats de formació i divulgació que organitza el Centre de Documentació Europea de la Universitat Autònoma de Barcelona, així com totes aquelles gestionades per altres entitats, a les quals el Centre dona suport organitzatiu i/o de difusió.

Campus d'excel·lència internacional U A B