La influència de la poesia hispanoaràbiga

 

     

 

 "Les aportacions de Millàs en el camp de la investigació literària tenen un punt de partida en la seva tesi doctoral el tema de la qual li fou suggerit pel seu mestre Julián Ribera. Aquesta tesi fou llegida el 19 d'abril de 1920 i va merèixer la qualificació màxima. Tot seguit s'iniciava la seva publicació a través de les pàgines de la «Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos»." (1)

 

 

La tesi es va publicar sota el títol Influencia de la poesía popular hispanomusulmana en la poesía italiana, i en dues parts. Per accedir-hi, cliqueu sobre els següents epígrafs:

  1. Primera part: Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, Tercera época, año XXIV, tomo XLI, no. 10-12 (1920), págs. 550-564.

  2. Segona part: Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, Tercera época, año XXV, tomo XLII, no. 1-3 (1921), págs. 37-59.

 

 

(1) Fragment de Josep M. Millàs i Vallicrosa historiador de la ciència, de Josep M. Mas i Solench  (pàg. 45).

Campus d'excel·lència internacional U A B