Què és?

 

 

 

El Programa Social per al Suport Familiar a l'Èxit Educatiu és un projecte d'innovació que pretén millorar l'èxit educatiu d'infants i joves mitjançant el treball amb les seves famílies.

 
El Programa parteix de la premissa que la millora de les relacions entre l'escola i la família afavoreix la implicació de les famílies amb l'educació dels seus fills, la qual cosa repercuteix positivament –a mitjà i llarg termini-  en l’ èxit educatiu dels infants i joves. Per això, el Programa proposa la realització d'un conjunt d'activitats per a les famílies al llarg d'un curs acadèmic, organitzades al voltant de quatre àmbits que s'han evidenciat útils per a la millora de les relacions entre la família i l'escola: criança positiva, aprenentatge a casa, comunicació i participació.

 
La singularitat d'aquest Programa, amb respecte a altres programes per a famílies, resideix en el seu enfocament comunitari, la qual cosa suposa que des d'un bon començament s'involucra activament a les famílies i es promou el treball en xarxa amb altres agents educatius del territori -professionals del centre educatiu, tècnics de les entitats del barri, responsables dels equipaments municipals, etc.- per tal de treballar col·lectivament per poder dur a terme les activitats aprofitant els recursos existents al territori.

 
El Programa es va posar en marxa el curs 2013-14 i des d’aleshores s'ha desenvolupat en 24 centres escolars (d’educació infantil, primària i secundària) i 3 entitats de base educativa de 8 ciutats de l'estat espanyol. Durant aquest període, s'han dut a terme 151 activitats en què han participat 2.088 mares i pares, fet que ha generat una sèrie d’impactes positius tant en les famílies i els seus infants com en la resta d’agents i d’entramat de relacions de la comunitat. Aquests resultats estan recollits en la següent infografia:

Resultats del programa - fes clic per ampliar

 

 

Vols saber més sobre el Programa?

GUÍA BÀSICA DEL PROGRAMA SOCIAL PER AL SUPORT FAMILIAR A L'ÈXIT EDUCATIU
 

Fes clic en el següent enllaç per descarregar la guia:

Guía bàsica del Programa

Campus d'excel·lència internacional U A B