Experiències

A través d'aquesta secció es vol donar a conèixer l'experiència efectuada pels centres educatius que han decidit implementar el Programa i, a més, aportar recursos des de la pràctica que poden ser molt útils per a aquelles persones que vulguin posar-lo en marxa. Per a això, es presenta un mapa d'experiències i, en segon lloc, un document dinàmic que aporta una sèrie de claus per afavorir la posada en marxa del Programa.

El següent mapa, mostra els 12 centres educatius que han participat en el Programa durant les edicions 2014-15 i 2015-16. Els centres estan identificats segons la seva tipologia: centre d’educació infantil, de primària, institut i centre no formal, de tal manera que qualsevol persona que vulgui desenvolupar el Programa en el seu centre, pugui localitzar fàcilment centres similars que hagin dut a terme el Programa i amb els que pugui establir contacte per conèixer l'experiència duta a terme.

 

 

llegenda_0.jpg

 

El document que segueix a continuació, presenta 10 estratègies que s'han demostrat efectives per a la posada en marxa del Programa en els territoris i que poden ser d'utilitat per orientar el seu procés d'implementació.

 

Campus d'excel·lència internacional U A B