Catàleg d’Activitats

El Catàleg d'Activitats és un recurs bàsic per a la posada en marxa del Programa. Conté 29 activitats per a realitzar amb les famílies organitzades al voltant de quatre àmbits:

 

 

Per a cadascun dels àmbits s'han identificat diferents temàtiques, i per a cada temàtica es proposen dues activitats que es recomana dur a terme respectant l'ordre establert en la taula inferior. Per exemple: en el cas de la temàtica Intel·ligències múltiples és aconsellable realitzar en primer lloc l'activitat. "La clau cap a l'aprenentatge" i no "Troba la teva clau", ja que els continguts d'aquestes dues activitats estan interrelacionats i estan plantejats de manera progressiva.
 

 Les activitats del Programa han estat dissenyades perquè puguin ser fàcilment replicables per qualsevol de les persones involucrades amb el Programa (pares i mares de l'AMPA, professionals del centre escolar, tècnics d'una entitat educativa, etc.). Per aquest motiu, cada activitat va acompanyada d'una fitxa en la qual, no només es descriuen els objectius a assolir, sinó que també ofereix informació detallada sobre com dur a terme l'activitat, quins materials són necessaris, quins són els conceptes clau a treballar, quins recursos addicionals poden utilitzar-se, etc. Tot això, amb la finalitat de facilitar la preparació i posada en marxa de les activitats i contribuir, així, a l'èxit del Programa.

 

 

 

Tot i que el Catàleg d'Activitats s'ha evidenciat com un recurs molt útil en els territoris que han implementat el Programa, no és exhaustiu pel que fa a les temàtiques que aborda, de manera que en alguns casos pot ser que les activitats contingudes en el Catàleg no s'ajustin a les necessitats de les famílies d'un territori. En aquest cas, el Programa ofereix orientacions i recursos bàsics per a dissenyar i posar en marxa noves activitats (veure pas 6 del Manual per posar en marxa el Programa).

 
 
 
D'altra banda, el Programa proporciona un banc de recursos que conté enllaços de materials audiovisuals, pàgines web, blogs, manuals, etc. relacionats amb els quatre àmbits d'acció del Programa i que poden ser un bon material de suport per a les activitats del Catàleg d’Activitats o bé un recurs útil per al disseny de noves activitats. Trobareu aquests materials en la secció MATERIALS I RECURSOS d'aquest web.
 
Fes clic en el següent enllaç per descarregar el catàleg (versió en castellà):

 

Campus d'excel·lència internacional U A B