Eva Codó

Associate Professor / Professora Agregada (Titular)

Deputy Dean, Academic Affairs (Vicedegana d'Ordenació dels Estudis) - Faculty of Arts and Humanities (Facultat de Filosofia i Lletres, UAB)

Deputy Head (Secretària) - Catalan Sociolinguistics Society (Societat Catalana de Sociolingüística, Institut d'Estudis Catalans)

 

Follow me on Academia: http://uab.academia.edu/EvaCodó and ResearchGate https://www.researchgate.net/profile/Eva_Codo

Campus d'excel·lència internacional U A B