La Unió Europea és una organització internacional sui generis que ha aconseguit un alt nivell d'integració econòmica i política. La Unió Europea té el seu primer antecedent més directe en la Comunitat Europea del Carbó i l'Acer, organització creada amb l'objectiu de la posada en comú del carbó i l'acer entre els seus membres i la preservació de la pau.

Un projecte que comença sent eminentment econòmic, acaba per convertir-se també en un projecte polític. Els canvis en la denominació són una prova d'aquest canvi: comença dient-se Comunitat Econòmica Europea, passa a dir-se Comunitat Europea fins que finalment el 1992, amb el Tractat de Maastrich, s'adopta el nom actual d'Unió Europea) .

Així com la integració ha anat augmentant progressivament, el mateix ha passat amb el nombre de països membres. Si en els seus començaments estava formada per només sis països (Bèlgica, Holanda , Luxemburg, Alemanya, França i Regne Unit ), cada vegada més països europeus s'han anat sumant al carro del projecte europeista, actualment la conformen 28 països i n'hi ha uns quants en la llista de candidats i potencials candidats.

La conjunció d'aquesta cada vegada més gran  integració amb l'extensió de les fronteres es fa patent en el lema encunyat per la Unió Europea l'any 2000: "Units en la diversitat ". La Unió fa referència a la integració però això sí, tenint en compte la gran diversitat de cultures, tradicions i llengües dels diferents països que conformen la Unió Europea .

Aquest portal, creat pel Centre de Documentació Europea, de la Universitat Autònoma de Barcelona, pretén donar informació sobre aquesta diversitat, recollint enllaços sobre diferents temes que van des de la política fins a la cultura passant per les oportunitats de treball o el medi ambient. Es planteja com una eina útil tant per la recerca que es faci sobre els Estats Membres, com per a aquells que es vulguin desplaçar pels països que conformen la UE per motius de feina, estudis o turisme.

.

 

 

 

 

Campus d'excel·lència internacional U A B