Matrícula

Preinscripció i matrícula:

Fins el 9 de setembre. Es realitzarà un pagament de 30,21€ en concepte de taxa de preinscripció. Aquest import només es retornarà en cas de que no es realitzi el postgrau. L'import de la matrícula és de 2.300,00€.

Escola de Postgrau

Unitat d'Atenció a l'Usuari

 

 

Correu electrònic: coord.pg.educacio.sistemica@uab.cat 

Telèfon: 935811535 (dimecres de 18 a 21 hores)

Documentació necessària:

Fotocòpia del DNI (vigent), fotografia mida carnet i una fotocopia compulsada del títol acadèmic.

Campus d'excel·lència internacional U A B