https://www.youtube.com/watch?v=DjwW6uQh6Mg

Grup format per professores i estudiants de la Facultat de Ciències de l'Educació i obert a tota la comunitat educativa format per donar resposta a la demanda -social, ètica, legal i educativa- de revisar amb perspectiva de gènere els coneixements, valors i competències que es transmeten en la docència.

Volem iniciar una reflexió conjunta per incorporar de forma transversal en els estudis de les ciències de l’educació una aproximació feminista queer dirigida a detectar i transformar el llegat patriarcal en l’educació, la cultura i la transmissió de valors.

Ens proposem treballar per acabar amb l’assumpció acrítica del patriarcat i conscienciar als membres de la comunitat educativa de la facultat transformant visions, continguts, referents bibliogràfics i metodologies.

Aquest projecte s’emmarca en la necessitat d’establir un marc específic per la introducció i explicitació de la perspectiva de gènere en els estudis, i en concret en la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes i la creació del Tercer Pla d’Acció per a la Igualtat entre dones i homes a la UAB 2014-2017.

 

 

Campus d'excel·lència internacional U A B