Els continus canvis tecnològics fan que les persones tinguin la necessitat d'actualitzar-se continuadament per a què els seus coneixements no quedin obsolets. Per a les empreses esdevé imprescindible disposar de professionals que disposin de les competències necessàries per exercir exitosament les tasques que requereix el seu lloc de treball.

ECDL neix amb la voluntat d'afavorir el desenvolupament continuat de les persones en aquelles competències vinculades a les tecnologies de la informació i la comunicació. Amb la formació ofertada, i la seva certificació posterior, afavoreix més facilitats als professionals.

ECDL està implantat en més de 140 països, superant en contextos com l'anglès, el francès o l'alemany el milió d'exàmens anuals. Sigues dels primers a disposar d'aquesta credencial a la UAB