Traducció de textos literaris

• Característiques de la traducció literària en diverses llengües i cultures.

• La traducció dels gèneres literaris: narrativa, poesia i teatre.

• Problemes específics de la traducció literària: traducció de la metàfora, el ritme i l’humor.

• Recepció i els aspectes sociològics implicats en la traducció de textos literaris.

• Estudis literaris i traducció literària: literatura comparada i traducció, mitocrítica i traducció, corrents literaris i traducció.

• Estudis semiòtics i simbòlics en traducció literària.

Doctorads
Professorat del programa (tutors acadèmics i directors)

Helena Casas, Miquel Edo, Montserrat Bacardí, Sara Rovira, Jordi Mas, Carme Mangiron

El Departament compta amb altres doctors que poden dirigir tesis en aquesta línia de recerca

Campus d'excel·lència internacional U A B