Societat de l'Àsia Oriental

• Estructura social i de la població de l'Àsia Oriental.

• Mecanismes de desigualtat de gènere i de la seva reproducció en les societats de l'Àsia Oriental.

• Migració interna i internacional en les societats de l'Àsia Oriental. Diàspora i transnacionalisme de l'Àsia Oriental.

• Construcció d'identitats i ciutadania.

• Família i relacions socials.

• Polítiques socials: treball, educació, salut, habitatge i sistema de benestar.

• La diversitat ètnica de l'Àsia Oriental, les polítiques de gestió de la identitat de l'Àsia Oriental i la seva evolució.

Doctorads
Professorat del programa (tutors acadèmics i directors)

Joaquín Beltrán, Amelia Sáiz, Blai Guarné, Artur Lozano, Irene Masdeu Torruella.

El Departament compta amb altres doctors que poden dirigir tesis en aquesta línia de recerca

Campus d'excel·lència internacional U A B