Montserrat Franquesa Gòdia

 
Doctors / Doctores
Títol de la tesi: Clàssics grecs i llatins en català: les traduccions de la Fundació Bernat Metge (1923-1938)
Data de defensa de la tesi: 2009/06/29
Tesi europea: No
Idioma de la tesi: Català
Resum:

Entre 1923 i 1938 la Fundació Bernat Metge, gràcies al mecenatge de Francesc Cambó i a la direcció de Joan Estelrich, edità 83 volums d'autors clàssics grecs i llatins en català, en una col·lecció bilingüe comparable a les col·leccions que des dels anys d'entreguerres s'estaven publicant a Europa. La investigació localitza i estudia els orígens de la col·lecció de la Fundació, el cànon d'autors, els criteris de traducció, la tasca dels traductors i el paper de les traduccions dins del polisistema literari, així com els ideals noucentistes que van fer possible un dels projectes editorials catalans de més abast de tots els temps, doncs preveia la traducció i publicació en català de tota la literatura clàssica en tres-cents volums i en deu anys.

Línia o línies de recerca a què s'adscriu:

Línia prioritària de recerca de l'Àrea de Traducció i Interpretació: Història de la traducció i la interpretació
Línia secundària de recerca de l'Àrea de Traducció i Interpretació: Traducció de textos literaris
Línia prioritària de recerca de l'Àrea dels Estudis de l’Àsia Oriental: -
Línia secundària de recerca: -
Publicacions derivades de la tesi:

-Franquesa Gòdia, Montserrat. Greek and Latin classics in Catalan: the Fundació Bernat Metge collection. Catalan Writing, 7 (2009)
-Franquesa Gòdia, Montserrat. Les primeres normes generals de traducció de la Fundació Bernat Metge. Quaderns, Revista de traducció, 17, p.213-223.

Campus d'excel·lència internacional U A B