Cultura, pensament i interculturalitat de l'Àsia Oriental

• Pensament clàssic, modern i contemporani de l'Àsia Oriental (valors, creences i ideologies). Construcció del discurs de la modernitat a l'Àsia Oriental.

• Paper dels productes culturals de l'Àsia Oriental a Occident i viceversa: processos d'adaptació, incorporació, reelaboració i supressió. La producció, la circulació, el consum i les dinàmiques d'intercanvi de significants culturals.

• Representacions culturals i l'anàlisi de la cultura visual.

• Diversitat cultural present a l'Àsia Oriental, com també les transferències culturals bidireccionals entre l'Àsia Oriental i la resta del món.

• Estudis comparats sobre aspectes culturals de l'Àsia Oriental.

• Cultura popular dels països de l'Àsia Oriental.

Doctorads
Professorat del programa (tutors acadèmics i directors)

Blai Guarné, Joaquín Beltrán, Jordi Mas, Carme Mangiron, Artur Lozano, Amelia Sáiz

El Departament compta amb altres doctors que poden dirigir tesis en aquesta línia de recerca

Campus d'excel·lència internacional U A B