Cognició en traducció i interpretació

• Processos cognitius de la traducció i la interpretació: processos de comprensió i reexpressió; processos de resolució de problemes i de presa de decisions, etc.

• Competència traductora: components de la competència traductora; coneixement expert i competència traductora; adquisició de la competència traductora, etc.

Doctorads
Professorat del programa (tutors acadèmics i directors)

Amparo Hurtado, Lupe Romero, Marta Arumí, Marisa Presas, Inna Kozlova, Anna Gil

El Departament compta amb altres doctors que poden dirigir tesis en aquesta línia de recerca

Campus d'excel·lència internacional U A B