Publicacions

 LLIBRES
liberalismo El liberalismo. Una herencia disputada, Madrid, Cátedra, 2014
catalanismo La construcción del catalanismo. Historia de un afán político (amb Jaume CLARET), Madrid, Catarata, 2014
vidaguerra Vivir en guerra. La zona leal a la República (1936-1939) (amb Joan SERRALLONGA i Just CASAS), Bellaterra, Edicions UAB, 2013
La Guerra de España en la guerra civil europea, Madrid, Ministerio de Defensa, 2012 (coord.)
España en la Europa liberal (1830-1870), Barcelona, Ariel, 2012 (2008)
El informe Tanski y la guerra civil carlista de 1833-1840, Madrid, Ministerio de Defensa, 2011.
  Rubí als pupìtres. Una crònica escolar de 1812 a 2006 (con Jaume PARRAS), Tarragona, El Mèdol, 2007
Els Acords Reservats de la Junta de Berga (1837-1839), Berga, Institut Municipal de Cultura de Berga, 2005
(disponible a la Llibreria de la Diputació, cerca avançada al catàleg electrònic)
  Revolució liberal i guerra civil a Catalunya (1833-1840), Lleida, Pagès editors, 1999

 

 CAPÍTOLS DE LLIBRES

bombardeos "Barcelona, ruedo de posguerra (1840-1843)", a PÉREZ GARZÓN, Juan Sisinio (coord.), Los bombardeos de Barcelona, Madrid, Catarata, 2014
respublica "La novelística del 98 y la nación liberal: entre el tótem y el tabú", a GABRIEL, Pere; POMÉS, Jordi, y FERNÁNDEZ GÓMEZ, Francisco (eds.), España Res publica. Nacionalización española e identidades en conflicto (siglos XIX y XX), Granada, Comares, 2013
respublica "Guerra y nacionalismo", en GABRIEL, Pere; POMÉS, Jordi, i FERNÁNDEZ GÓMEZ, Francisco (eds.), España Res publica. Nacionalización española e identidades en conflicto (siglos XIX y XX), Granada, Comares, 2013
nobleza "La nobleza catalana frente a la revolución liberal (1787-1854)", a Grupo de Estudios sobre la Nobleza, La nobleza española, 1780-1930, [Madrid], Ediciones 19, 2013
conflictos "La acción popular en la revolución liberal: génesis, tradición y mito", a LANES MARSALL, Julien, et alii (coords.), De los conflictos y de sus construcciones. Mundos ibéricos y latinoamericanos, París, Éditions Hispaniques, 2013
anguera "Cap a una cartografia analítica del primer carlisme", a ARNABAT, Ramon, i GAVALDÀ, Antoni (eds.), Història local. Recorreguts pel liberalisme i el carlisme. Homenatge al doctor Pere Anguera (I), Catarroja-Barcelona, Afers, 2012
"¡Por Júpiter! ¿Acaso Marte no era un caballero?", en CIRICI NARVAÉZ, Juan Ramón, y RAMOS SANTANA, Alberto (coords.), La furia de Marte. Ideología, pensamiento y representación. XIV Encuentro de la Ilustración al Romanticismo. España, Europa y América (1750-1850), Cádiz, Universidad de Cádiz, 2012
  "Dibujar la historia: Vicens", introducció al Atlas de la evolución de la Humanidad. Edición facsímil de los mapas dibujados por Jaume Vicens Vives, [Madrid-Barcelona], Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales-Vicens Vives, 2010.
  "El primer carlisme al Penedès. Una indagació a escala comarcal", a Els Moviments Socials al Penedès. Actes del II Seminari d’Història del Penedès, Vilanova i la Geltrú, Institut d’Estudis Penedesencs, 2001 (*)
  "La Barcelona insular de la Revolución liberal y la guerra civil, 1832-1837", a ROCA I ALBERT, Joan (coord.): El municipi de Barcelona i els combats pel govern de la ciutat, Barcelona, Institut Municipal d'Història de Barcelona-Proa, 1997
  "La formació de la Catalunya Contemporània (1700-1868)" a Terra de Marca. Història de Catalunya, Madrid, Alhambra, 1989
  "Evolució i canvi al Rubí del dinou", a Aproximació a la Història de Rubí, Barcelona, Ajuntament de Rubí, 1986

 

ARTICLES

ruhm "Dossier: La Guerra Civil Española de 1936-1939 en la nueva historia militar" (amb Javier RODRIGO), a Revista Universitaria de Historia Militar, 6, 2014
"Los atlas históricos en la España contemporanea: una exploración", a Scripta Nova. Revista electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, vol. XV, 2011.
"L’Empenta biològica: demografia històrica de la Catalunya contemporània", a HMiC, núm. IX, 2011
"Los mapas históricos de Jaume Vicens Vives: estilo y evolución", a Boletín de la Real Sociedad Geográfica, vol. 146, 2010.
  "La cartografía histórica de Jaume Vicens Vives", a Revista de historiografía, núm. 11, 2009
 "Liberals i absolutistes al corregiment de Talarn (1820-1840)", a Ibix/Annals 2006-07, octubre de 2008
  "Europa tras la lluvia", a Contrastes, núm. 37, Miradas cruzadas del siglo XIX al XX, des. 2004-gen. 2005
  "Els matiners: paisatge abans de la batalla", a L’Erol. Revista cultural del Berguedà, núm. 76, primavera de 2003 (*)
  "Los últimos señores de Cataluña", a Hispania Nova, núm. 2, 2001-2002
  "Gerifaltes de antaño. Los señores catalanes en el primer carlismo" , a Millars. Espai i Història, núm. 23, 2000
  "De repente, el verano de 1835", a Historia Social, núm. 34, 1999.
  "El incierto cenit del primer carlismo catalán (1837-1840)", a Instituto Gerónimo de Uztáriz, núm. 14-15, 1999
  "La guerra civil de los siete años, un paradigma de conflicto dentro de la revolución burguesa", a Vasconia, núm. 26, 1998
  "Los militares en la revolución liberal española: el caso de los capitanes generales de Cataluña (1832-1839)", a Trienio. Ilustración y liberalismo, núm. 27, maig de 1996 (*)
  "El primer carlisme a Catalunya: del regne a l'exili", a L'Avenç, núm. 203, maig de 1996
  "Voluntarios Realistas, Voluntarios de Isabel II y Milicia Nacional, o en la guerra también hay clases (Cataluña 1832-1837)", a Historia Social, núm. 23, tardor 1995
  "El convenio de Vergara y otras paces descartadas (1837-1840)", a Hispania, vol. LV/III, núm. 191, set.-des. de 1995

(*) Les còpies en format PDF tenen el permís dels editors.

Campus d'excel·lència internacional U A B