Mapes

 CATALUNYA
  Estaments privilegiats, 1787-1835 (2 mapes)
  Territori de la Junta carlina, 1837-1840 (1 mapa)

 

ESPANYA

  Estaments privilegiats, 1787 (cens de Floridablanca) (4 mapes)
  Clergat, 1787-1835 (5 mapes)
  Població, 1840-1860 (3 mapes)
  Desenvolupament, 1840-1860 (2 mapes)

 

EUROPA

  Població cap al 1850 (2 mapes)
  Població, 1840-1870 (3 mapes)
  Desenvolupament, 1840-1870 (3 mapes)
 

Tots els mapes es presenten en format PDF d'Adobe Acrobat Reader i retolats en castellà o català. Es poden modificar mitjançant programes de dibuix vectorial després d'haver-los extractat en format EPS.

 

Campus d'excel·lència internacional U A B