Institucional

El DDD és el repositori institucional de la Universitat Autònoma de Barcelona. És, per tant, el dipositari dels documents produïts per la universitat que reflecteixen la seva activitat, la seva política i les seves línies d’actuació.

Aquest vessant institucional està representat al DDD principalment per la col·lecció Documents institucionals, que compila, entre d’altres, els estatuts, reglaments, protocols, plans estratègics i codis de bones pràctiques de la universitat.

Les memòries i els informes generats per les diferents entitats de la universitat es poden trobar a la col·lecció Informes anuals.

També disposen de col·leccions pròpies les revistes publicades per la UAB i els butlletins emesos pels grups de recerca, centres, associacions i serveis de la universitat.

La col·lecció Doctors/es Honoris causa aplega la documentació generada pels nomenaments Honoris causa concedits per la UAB o per altres universitats a membres de la UAB.

El Servei de Biblioteques

El Servei de Biblioteques té una presència important al DDD, que recull els materials elaborats per les pròpies biblioteques: en són exemples les guies, les exposicions bibliogràfiques, i els vídeos. A més, al DDD es dipositen els materials docents emprats per les biblioteques durant les sessions de formació que imparteixen, i les presentacions en jornades i congressos en els quals participen.


Crèdits de les imatges
Fundació Autònoma Solidària. Memòria d’activitats, curs 2014-2015
Cresapiens: revista de divulgación científica del CReSA, núm. 2 (marzo 2012)