Característiques i preus

Els cursos tenen un enfocament clarament pràctic i es duen a terme a les aules d'Informàtica (normalment a la B) i laboratoris de l'Escola amb un ordinador per a cada dues persones.

A l'inici del curs es lliura un dossier amb la documentació necessària per al seu seguiment.

Els grups seran de com a mínim 16 alumnes i com a màxim 24.

Enguany s'han programat tres cursos de 4 hores. Cada curs es pot fer en horari de matí o de tarda.

A continuació es detallen els preus dels cursos per als diferents col·lectius:


  P r e u s
Hores

Comunitat UAB

(Preu Especial 1)

Exalumnes UAB

(Preu Especial 2)

Amics UAB*

(Preu Especial 3)

Altres

(Preu extern)

4 19€ 24€ 49€ 95€
20 100€ 120€ 250€ 400€

* Consulteu condicions per inscriure-us als Amics de la UAB al link Amics de la UAB.

L'import de la matrícula no es retornarà si no és per una causa imputable a l'Escola.

Campus d'excel·lència internacional U A B